Zpravodaj Oborové skupiny č. 12

Dvanácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v červenci 2016 a je věnováno Nové agendě dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Ve třech článcích se seznámíte se základními cíli a opatřeními agendy, jejím obsahem a také se souvisejícími tématy pro odborné a oborové skupiny.  

ZPRAVODAJ-Odborove_skupiny_12_Str

Zpravodaj Oborové skupiny 1/2016 ke stažení.