Zpravodaj Oborové skupiny č. 14

Pojetí revizí  kurikulárních dokumentů  schválilo vedení MŠMT v květnu letošního roku. Nové číslo Zpravodaje seznamuje se základními problémy, které chce revize RVP řešit, představuje hlavní charakteristiky návrhu i informace o celé soustavě kurikulárních dokumentů. Názory a připomínky lze zasílat na adresu revizervp@nuv.cz.

ZPRAVODAJ OS 14