Zpravodaj Oborové skupiny č. 16

Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání založený na Národní soustavě kvalifikací má za sebou prvních deset let fungování. Zpravodaj připomíná, že si NSK za tuto dobu vydobyla své místo na slunci, a připomíná některé z řady významných funkcí, jež NSK plní. 

ZPRAVODAJ OS 16