Publikace vydané v roce 2012

CLIL na 2. stupni ZŠ

On-line publikace z roku 2012 "Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií" je přehledná a velmi informativní příručka k tématu CLIL na 2. stupni ZŠ. 

Kvalifikační potřeby trhu práce

Analýza vývoje a projekce odvětvových, profesních a vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a EU. Lepič, Martin - Koucký Jan. Praha: NÚV 2012, 80 stran. 

Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách

Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2012, 40 stran. 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.

Metodika tvorby jednotného zadání 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012. Autor Romana Jezberová.  

Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2011/2012

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012.

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.

Metodika naplňování NSK

Zpracováno v projektu NSK2.  Praha, duben 2012.  

CLIL ve výuce

Publikace CLIL ve výuce byla vydána v roce 2012. Jejím záměrem je systematické zvyšování kompetencí v cizích jazycích žáků základní a střední školy.

Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

Příručka vydaná v roce 2012 si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy (ŠVP), a tím i pomoci odborným školám v kurikulární reformě.

Další vzdělávání pod lupou

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2011/12

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela; Praha: NÚV, 2012. 50 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J.; Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.

Koncepce nové závěrečné zkoušky

Publikace projektu NZZ, vydaná v roce 2012. Autor Romana J ezberová.

Kvalita pro učňovské školství

Publikaci vydal NÚV v roce 2012 na závěr projektu Nová závěrečná zkouška. ISBN 978-80-87063-86-6

Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace z roku 2012 vznikla v rámci projektu Koncept.

Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Sborník vydaný v r. 2012 je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S.

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

Dvoudílná metodická příručka z r. 2012 je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Příručka projektu NZZ z roku 2012 pro školní rok 2011/2012.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Metodická příručka projektu Kurikulum S z roku 2012.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Příručka byla vydána v projektu NZZ v roce 2012.