listopad 2014, "Faktory ovlivňující vývoj profese učitele"

zamek-kostelec-nad-cernymi-lesy-kaple-sv-vojtecha-1381265377.jpg V konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo ve dnech 12. - 13. 11. 2014 již 15. setkání partnerství TTnet ČR. Tématem workshopu byly "Faktory ovlivňující vývoj profese učitele". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

Setkání zahájila již tradičně koordinátorka Partnerství TTnet Ing. Hana Čiháková, Ph. D.

Následovaly prezentace příspěvků:

 • Mgr. Tereza Halouzková, Národní ústav pro vzdělávání

  TGW on Professional Development of VET Trainers – jak dál?, HALOUZKOVA.pdf HALOUZKOVA.pdf (330,40 KB)
 • Ing. Hana Čiháková, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání

  Projekt Evropské komise Evropská politika poradenství pro programy učňovství a praxí a jeho výstupy, CIHAKOVA.pdf CIHAKOVA.pdf (353,87 KB) , CIHAKOVA_H..pdf CIHAKOVA_H..pdf (372,80 KB)
 • Mgr. Martina Kaňáková, Národní ústav pro vzdělávání, Oddělení pro sociální partnerství a mezinárodní spolupráci

  Personální zajištění odborného výcviku/odborné praxe ve firmách, KANAKOVA.pdf KANAKOVA.pdf (751,21 KB)

 • Ing. Vratislav Morava, SOŠ a SOU Horky n. Jizerou 35

  Projekt NIDV Kariérní sytém (návrh kariérního systému v oblasti školství), MORAVA.pdf MORAVA.pdf (560,18 KB)

 • Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. , Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

  Finanční gramotnost a její vytváření, ROTPORT.pdf ROTPORT.pdf (99,98 KB)

 • Mgr. Lenka Řeháková – NUV Praha

  Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?, REHAKOVA.pdf REHAKOVA.pdf (571,32 KB)

 • Mgr. Helena Slivková – NAEP

  ECVET v programu Erasmus+, SLIVKOVA.pdf SLIVKOVA.pdf (1,91 MB)

 • Doc., Ing. Pavel Krpálek, CSc., VŠO v Praze, o.p.s.

  Kurzy pro vysokoškolské pedagogy, KRPALEK.ppsx KRPALEK.ppsx (122,36 KB)

 • Ing. Jindřich Korytář, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta

  Význam výuky předmětu Dějin vědy a techniky v současnosti,KORYTAR.pdf KORYTAR.pdf (1,91 MB)
 • Mgr. Ivo Kuttlewascher, Vysočina Education

  Projekt - ICT nás baví, KUTTELWASCHER.pdf KUTTELWASCHER.pdf (410,45 KB)

 • PhDr. Richard Veleta, Ph.D. , MŠMT

  Učitelé a peníze z EU – jaké projekty mají smysl a jaké ne?

  Nové kvalifikace v NSK v oblasti rozvoje lidí, VELETA.pdf VELETA.pdf (557,67 KB)

 • PaedDr. Petr Mach, CSc., Západočeská univerzita v Plzni

  PATRAS (Greece) – VLSU(Russia) Příprava učitelů odborných předmětů, MACH.pdf MACH.pdf (5,27 MB)

Z workshopu byl vydán sborník: Sborník TTnet.pdf Sborník TTnet.pdf (2,18 MB).