Přehled vydávání RVP SOV po vlnách

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání byly vydávány MŠMT postupně od roku 2007 do roku 2012 v 6 "vlnách". Jejich přehled je představen v následujícím článku.

Pro každý obor vzdělání uvedený v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy samostatný RVP (celkem bylo vydáno 281 RVP). Školy jsou povinny postupovat podle vydaných RVP, tj. zpracovat školní vzdělávací program a zahájit výuku, nejpozději do dvou let od vydání příslušného RVP, a to s účinností od 1. ročníku.

RVP podle data vydání:

1. vlna (červen 2007): školy podle nich učí od 1. září 2009

2. vlna (květen 2008): školy podle nich učí od 1. září 2010

3. vlna (květen 2009): školy podle nich učí od 1. září 2011

4. vlna (duben 2010): školy podle nich učí od 1. září 2012

5. vlna (červenec 2012): školy podle nich začnou učit od 1. září 2014.

6. vlna (listopad 2012): školy podle nich začnou učit od 1. září 2015.