Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více informací naleznete na stránkách:

Rámcové vzdělávací programy (Národní pedagogický institut České republiky)

Rámcové vzdělávací programy (EDU.cz)

Vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)