Aktuality

1 2 3   Následující   ››

Nezaměstnanost absolventů škol se během pandemie až zdvojnásobila

Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů, tj. mladých lidí, kteří skončili školu v roce 2020 a od dubna 2021 jsou na úřadu práce, se za dobu pandemie až dvojnásobně zvýšila. Nejvíce zasažené obory jsou službové, konkrétně např. gastronomie, hotelnictví a turismus nebo obchod. Naopak nejlépe jsou na tom absolventi oborů zdravotnických, pedagogických a oborů sociální péče.

 

Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků, zkušenosti mají kladné

V projektu EQAVET se do používání e-portfolia ve výuce zapojilo od října 2020 sedm středních a vyšších odborných škol. Cílem ověřování e-portfolia ve výuce v průběhu školního roku 2020/21 bylo zjistit, jaké možnosti e-portfolio žákům a učitelům, případně i sociálním partnerům nabízí, jaké dovednosti při práci s ním žáci získají nebo prohloubí a jaké výhody i nevýhody mají jednotlivé digitální platformy, kde se portfolia dají vést. Zkušenost všech škol s prací s e-portfoliem jsou vesměs pozitivní, všechny budou v zařazení práce s e-portfolia pokračovat a dále ho rozšiřovat do dalších předmětů. Do budoucna by ho vyučující rádi používali v rámci praktických stáží programu Erasmus + a rozvíjeli jeho strukturu při spolupráci se sociálními partnery a firmami.

 

Jak na kvalitní spolupráci škol a firem

Spolupráce škol a firem k odbornému vzdělávání neodmyslitelně patří. Víte, co udělat pro to, aby dobře fungovala a přinášela prospěch všem zúčastněným stranám? EQAVET má pro zástupce škol a firem vytipované oblasti spolupráce a konkrétní náměty, jak spolupráci správně nastavit a využít, a srozumitelně vám je představí ve videu.

 

Analýza programů odborného vzdělávání na úrovni EQF 5 v pěti evropských zemích

Dynamický rozvoj technologií a proměny trhu práce i obsahu různých povolání přináší výzvy pro vzdělávací systém, a zejména pro počáteční odborné vzdělávání. Vzdělávací systém musí umět pružně reagovat na potřeby trhu práce a nabízet odpovídající kvalifikace na různých úrovních odborné náročnosti. Velký potenciál mají kvalifikace na úrovni EQF 5.

 

Možnosti zajištění kvality v odborném vzdělávání představuje v Evropském týdnu odborných dovedností EQAVET ČR

Ve spolupráci slovenského a českého národního referenčního bodu pro zajišťování kvality EQAVET byl připraven při příležitosti Evropského týdne odborných dovedností česko-slovenský webinář a pro firmy a odborné školy praktický návod pro kvalitní a efektivní spolupráci. Evropský týden odborných dovedností proběhne v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 a zahrnuje i aktivity konané v průběhu celého roku 2020.

 

Česko-slovenský webinář na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Namísto plánovaného osobního setkání zástupců českého a slovenského odborného vzdělávání z krajů, škol a inspekce formou Peer Learning Activity se dne 22. října uskutečnil společný webinář českého a slovenského institutu a center EQAVET na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Webináře pořádaného jako úvodní akce k Evropskému týdnu odborných dovedností 2020 se díky online formě účastnilo 154 osob.

 

Zahájena spolupráce NPI ČR a NCP 4.0

V srpnu 2020 se na půdě Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) uskutečnil první seminář s názvem  Průmysl 4.0 a nové kompetence ve vzdělávání . Tímto seminářem byla  zahájena spolupráce NCP 4.0 a Národního pedagogického institutu .

 

Pojďte s námi vyzkoušet žákovské e-portfolio!

21. 7. 2020  Máte také zkušenosti s žákovským portfoliem v odborném vzdělávání? Chcete si vyzkoušet práci s žákovským e-portfoliem? V projektu EQAVET sbíráme zkušenosti a chceme najít vhodné příklady pro učitele středních odborných škol. Hledáme učitele, kteří si chtějí vyzkoušet e-portfolio se svými žáky. Nabízíme Vám přehled základních technických možností a využití v hodinách, vč. odkazů na literaturu a další zdroje. 

 

Metoda vzájemného hodnocení přispívá ke kvalitě a porozumění

1. 7. 2020  V letech 2017–2019 vyzkoušelo několik národních referenčních bodů EQAVET metodu vzájemného hodnocení (peer review), v níž se uplatňují zásady Evropského referenčního rámce pro zajištění kvality EQAVET. Shrnutí z Chorvatska, Finska, Itálie, Rakouska, Slovinska a Slovenska přináší studie experta Giorgio Alluliho vydaná Sekretariátem EQAVET v roce 2019.

 

Inspirace do výuky i k online vzdělávání pro učitele odborných škol

7. 4. 2020  Nabízíme učitelům odborných škol tipy na užitečné a ověřené materiály do výuky i na vlastní vzdělávání, které jsou dostupné zdarma a online a lze je okamžitě využít.

 

Dotazník pro posílení kvality praktického vyučování

18. prosince 2019 Dotazník Kritéria kvalitní přípravy slouží pro posílení kvality odborného výcviku, resp. odborné praxe realizované u zaměstnavatele. Jde o kontrolní seznam, který pomůže škole a firmě naplánovat a zajistit praktickou přípravu žáka na pracovišti, monitorovat její průběh, vyhodnotit její výsledky a případně navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení spolupráce v budoucnu.

 

Nová výzva OP VVV umožní v krajích zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání

31. října 2019 byla zveřejněna Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II., která podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů. O dotaci mohou požádat kraje v termínu od 31. října 2019 do 31. května 2021. Na výzvu jsou alokovány zdroje ve výši 3 650 000 000 Kč.

 

Evropský týden odborných dovedností 2019

Evropský týden odborných dovedností se koná letos již počtvrté a proběhne v týdnu od 14. do 18. října 2019. Jeho cílem je inspirovat zejména mladé lidi k objevování a rozvíjení svého nadání prostřednictvím odborného vzdělávání, které Evropská komise představuje jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast studia. Národní ústav pro vzdělávání se do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje uspořádáním konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání a zveřejněním nové části webu www.eqavet.cz s informacemi o nových možnostech a kvalitním zajištění zahraničních výjezdů pro učitele, experty a další pracovníky ve vzdělávání.

 

Konference Digitalizace, polytechnika a inovace ve vzdělávání

Konference proběhla 16. října 2019 v hotelu Iris EDEN v rámci Evropského týdne odborných dovedností.

 

Fiktivní firmy připravují žáky k práci v reálném prostředí

Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Původně byly fiktivní firmy určeny především pro žáky obchodních akademií, dnes fungují i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.

 
1 2 3   Následující   ››