Sociální klima třídy

Tento nový český nástroj je určen pro screeningovou diagnostiku sociálních vztahů ve třídě, zvládání školní zátěže a sociálního stresu žáků na druhém stupni základní školy. Jeho hlavní část tvoří dotazník, ve kterém žák vyjadřuje míru souhlasu či nesouhlasu s tvrzeními o třídním kolektivu, jeho vztahu se spolužáky, svých pocitech ve škole apod. Součástí nástroje je i nominační technika pro žáky, kde žáci vpisují jméno spolužáka, na kterého daný výrok nejlépe platí.

Autoři testu: Jan Širůček

Distributor: Národní ústav pro vzdělávání

Související kurz na NÚV: ne