The Intelligence and Development Scales (IDS)

Nástroj IDS, jehož konstrukce je výrazně inspirována testem Binet-Simon, vyšel původně v Německu v roce 2009. Je určen k dětské diagnostice inteligence a obecné vývojové úrovně ve věkovém rozmezí 5-10 let. Ve svých 19 (v české verzi 21) subtestech pokrývá tyto funkční oblasti - kognitivní předpoklady, motorické dovednosti, sociálně-emoční kompetence, matematické a jazykové schopnosti a výkonovou motivaci. Hlavní autorkou české adaptace je PhDr. Dana Krejčířová, která původní diagnostický nástroj v české adaptaci doplnila o 2 originální verbální subtesty.

Autoři původní verze testu: Alexandr Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx

Distributor: Hogrefe Testcentrum s.r.o.

Související kurz na NÚV: