Plenární jednání oborových skupin 2016

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Jsou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků NÚV. Tak, aby se udržoval a dále rozvíjel potenciál umožňující zapojování členů odborných skupin do aktuálně řešených úkolů.

Pro tvůrce programů jednání je připraveno šest programových bloků, které mohou být různě kombinovány:

  • Návrh pojetí a realizace komplexní revize kurikulárních dokumentů ve středním odborném vzdělávání.
  • Modernizace odborného vzdělávání.
  • Zajištění transparentnosti a kvality v procesu zavádění ECVET v ČR.
  • Přechod absolventů škol na trh práce – jak si to žáci představují.
  • Model krajského akčního plánování.
  • Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020.

Bližší informace o zaměření a obsahu připravených bloků přinese připravované poslední vydání Zpravodaje OS.