Samostatné odborné práce

Samostatné odborné práce (SOP) zpracovávají žáci 3. ročníků během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce. Musí v nich ukázat, jestli umí vyhledat a dobře využít potřebné informace a jestli dokáží najít originální řešení tématu. Při praktické zkoušce pak dostanou za úkol „vyrobit“ to, co ve své práci teoreticky popsali, a navíc musejí své řešení obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce.

Například v oboru Kuchař – číšník mohou žáci dostat za úkol popsat, jak by uspořádali rodinnou oslavu nebo jaké menu by připravili pro hosty, kteří nejedí maso. V oboru Kadeřník může být tématem třeba slavnostní účes.

O tom, jestli bude samostatná odborná práce součástí jednotného zadání, rozhodují řešitelské týmy. Dosud se tak rozhodlo pouze 15 týmů, jde ovšem často o obory s velkým počtem žáků. Samostatné odborné práce jsou součástí jednotného zadání ve 13 oborech, celkem v 15 zaměřeních: Hodinář, Cukrář, Montér suchých staveb, Včelař, Kovář a podkovář, Krejčí, Kuchař – číšník, Kuchař, Kuchař – číšník pro pohostinství, Operátor skladování, Kadeřník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik, Lodník a Umělecký štukatér


 

1 2   Následující   ››

Samostatné odborné práce pro školní rok 2019/2020

Témata samostatných odborných prací jsou od 2. 1. 2020 zveřejněna v informačním systému.  Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

 

Hospodářská komora ČR ocenila nejlepší středoškoláky

Hospodářská komora odměnila 250 nejlepších absolventů středních škol a učilišť z celé České republiky titulem Absolvent 2019. Byli mezi nimi také vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, na níž Hospodářská komora spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání. 

 

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

V roce 2019 proběhl už osmý ročník soutěže o nejlepší samostatné odborné práce (SOP), které připravují absolventi učebních oborů. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR.  Autoři nejlepších prací převzali 19. října v Lichtenštejnském paláci ocenění Hospodářské komory ČR. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se ho zúčastnil i premiér Andrej Babiš, který absolventům předával certifikáty. 

 

Vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací učňů – 2019

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP). Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP, nejpozději do 28. června 2019. Autoři a autorky nejlepších prací získají na podzim 2019 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.  

 

Zadání pro samostatné odborné práce 2018/2019

Zveřejňujeme nová zadání pro samostatné odborné práce, která jsou určena pro školní rok 2018/2019. Samostatné odborné práce vypracovávají žáci na začátku 2. pololetí, a to ve třinácti oborech vzdělání. V tomto školním roce jsou mezi nimi tři nové obory - Lodník, Krejčí a Umělecký štukatér. Od ledna 2019 jsou zadání SOP dostupná pro školy také v informačním systému NZZ. Zadání mají dvě různé formy - pro zkoušející a pro žáky.

 

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy středních škol

Dne 13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění Hospodářské komory ČR. Mezi nimi byli už sedmým rokem také vyučení vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.

 

Hodnocení samostatných odborných prací

Hodnoticí komise složená ze zástupců Národního ústavu pro vzdělávání a Hospodářské komory ČR vyhodnotila soutěž samostatných odbornýchprací a vybrala oceněné práce absolventů.

 

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Právě byl vyhodnocen sedmý ročník soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů. Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR, bylo letos přihlášeno 119 samostatných odborných prací (SOP), z nichž zkušební komise vybrala 30 nejlepších. Ze tří v soutěži nejvíc zastoupených oborů  získala první místo práce Extravagantní účes ve stylu pin-up, kterou připravila absolventka oboru Kadeřník na SŠ oděvní a služeb Vizovice, v oboru Cukrář vyhrála práce žáka SŠ gastronomie a služeb Přerov Svatební Labutí jezero a v oboru Kuchař-číšník pro pohostinství zvítězila práce nazvaná Putování slováckými vinohrady, kterou napsal absolvent SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice.

 

Termín pro přihlášení samostatných odborných prací do soutěže se blíží

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná již po sedmé. Do 25. června mohou školy přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP. Žáci, jejichž práce budou vyhodnoceny jako nejlepší, získají na podzim 2018 prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.

 

V NÚV se konaly tři semináře o samostatných odborných pracích učňů

Národní ústav pro vzdělávání uspořádal v lednu 2018 tři semináře na téma „Samostatná odborná práce v závěrečné zkoušce“. První dva termíny (10. a 11- 1.) byly věnovány oborům Cukrář, Kuchař-číšník a Kadeřník, poslední seminář (17. 1.) se zaměřil na další obory, jejichž jednotné zadání obsahuje SOP (umělecké obory, Operátor skladování, Hodinář, Montér suchých staveb, Včelař, Podkovář a zemědělský kovář). Semináře byly určeny nejen učitelům těchto oborů, ale i všem těm, kteří mají zájem o informace k SOP.

 

Zveřejňujeme zadání samostatných odborných prací pro školní rok 2017/2018

Dne 4. ledna 2018 byla zveřejněna témata samostatných odborných prací (SOP).  Všechny školy vyučující obory, které mají SOP jako součást závěrečných zkoušek, zadávají tuto práci svým žákům na začátku 2. pololetí.   

 

Nejlepší středoškoláci byli oceněni Hospodářskou komorou

Dne 7. října 2017 převzalo 301 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Tento certifikát HK ČR dostali i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.

 

Soutěž odborných prací učňů je vyhodnocena

Právě byl vyhodnocen šestý ročník soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů. Soutěž vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Oproti minulému ročníku se zvýšil počet přihlášených prací ze 76 na 119.  Vzrostla také úroveň absolventů učebních oborů.  Autoři nejlepších prací převezmou na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR.

 

Uzávěrka soutěže samostatných odborných prací se blíží

Školy mohou poslat práce svých žáků do 31. května 2017 na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00  Praha 10. Letos probíhá již šestý ročník soutěže, kterou Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

 

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ SAMOSTATNÝCH ODBORNÝCH PRACÍ

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po šesté. Školy mohou přihlásit do soutěže nejlepší práce žáků těch učebních oborů, které mají SOP v jednotném zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají na podzim 2017 také ocenění Hospodářské komory ČR.

 
1 2   Následující   ››