analýzy

Analýzy (řazeny sestupně dle roku zpracování):

Analýza pedagogicko-psychologické podpory vzdělávání nadaných a poradenské péče o nadané ve školách a školských poradenských zařízeních
   (v roce 2013 zpracovali pracovníci oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci)

Analýza šetření kariérového poradenství v SPC
   (v roce 2011 zpracovala Mgr. Bc. Adéla Zelenda Kupcová)

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky
   (v roce 2011 zpracovaly Světlana Durmeková a Petra Novotná)

Analýza poradenských služeb a vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra
   (v roce 2010 zpracovala PaedDr. Hana Šmejkalová)

Analýza diagnostických a intervenčních nástrojů využívaných ve školských poradenských zařízeních:

   (v roce 2010 zpracovala PhDr. Ivana Slavíková)