Pilotní projekty

Systém ECVET se již od roku 2008 testuje v tzv. pilotních projektech. Do roku 2011 bylo realizování celkem 11 mezinárodních projektů, do roku 2014 běží dalších 8 projektů. Výstupem těchto projektů jsou vytvořené sítě států/škol, příklady jednotek výsledků učení, příklady dobré praxe s výměnami žáků, dokumenty využitelné pro mobility atd. Všechny výstupy včetně informací o projektech jsou dostupné na www.ecvet-projects.eu

Česká republika byla zapojena prostřednictvím NÚOV a posléze NÚV do 2 pilotních projektů a řady dalších návazných aktivit.

Projekt Recomfor byl zaměřen na oblast mezinárodního obchodu. Výstupem byl vznik databáze spolupracujících škol a podniků NetInVet (proklik na http://www.netinvet.eu).

Projekt CREDCHEM se věnoval tvorbě jednotek výsledků učení v oblasti chemického průmyslu. 

Projekt Railvet si kladl za cíl za cíl inovovat výuku oborů vzdělání v oblasti železniční dopravy a provozu. Více informací je dostupných také na http://railvet.com/

Hlavním cílem projektu Learner mobility in everyday teaching je výměna nápadů, praktických příkladů, materiálů a zkušeností mezi jednotlivými zahraničními školami, které mají větší či menší zkušenosti s ECVET.

Národní projekt Pospolu pilotně ověřuje zavádění prvků ECVET na národní úrovni - více informací najdete zde.

Další ECVET projekty řešené v ČR:

Leonardo - ECVET TC NET

2get1care (www.2get1care.de)

Více o mezinárodních projektech naleznete ve veřejné databázi http://www.adam-europe.eu/.