Pracovní texty pro odborné a oborové skupiny

K vystavení na internetových stránkách byly připraveny pracovní texty zpracované v roce 2016 pro potřebu odborných a oborových skupin. Odpovídá to tomu, že skupiny svými aktivitami podporují zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF), Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET).

Text s názvem Vytváření národního rámce kvalifikací v České republice (1,60 MB)  byl vytvořen na základě podkladů připravených pro zpracování zprávy v mezinárodním projektu Zapojení neformálních kvalifikací do národního rámce kvalifikací (NQF-IN).

Další pracovní verze textu zaměřeného na vytváření jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je k dispozici zde. Text byl zpracován jako návrh, který využívá zkušenosti z ověřování využitelnosti postupu v oborových skupinách.