Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 do září 2019 zabezpečoval jednotné závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti. Od října 2019 převzalo agendu závěrečných zkoušek v učebních oborech Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. O financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Vstup do informačního systému pro školy


 

Aktuality

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

 

Samostatné odborné práce pro školní rok 2019/2020

Témata samostatných odborných prací jsou od 2. 1. 2020 zveřejněna v informačním systému.  Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

 

V CZVV proběhla porada k oboru Práce ve stravování

Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování   se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019.  Zúčastnili se jí zástupci 8 škol   a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV:  editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a administrátorka jednotných zadání Dana Kočková.  Účastníci se shodli, že nejsou potřeba žádné podstatné změny. Úkoly v bance témat pro písemnou zkoušku budou aktualizovány.  

 

Co ukázala zpětná vazba ze škol v roce 2019

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky. Tyto informace umožňují dále zlepšovat jednotné závěrečné zkoušky.  

 

V oboru Provozní služby je třeba zjednodušit písemnou zkoušku

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019.  Zúčastnili se jí zástupci 17 škol  a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV: vedoucí oddělení  Hana Hušáková, editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a  editorka jednotného zadání  v oboru Provozní služby  Romana Jezberová.  Účastníci se dohodli na potřebných změnách i na tom, kdo za ně bude zodpovídat.  

 

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v prosinci 2019 jsou zveřejněna

Školy mohou připravovat závěrečné zkoušky pro prosincový termín školního roku 2018/2019. Jednotná zadání jsou přístupná po přihlášení do informačního systému nové závěrečné zkoušky. Každá škola si může stáhnout jednotná zadání všech učebních oborů, které vyučuje. 

 

Hospodářská komora ČR ocenila nejlepší středoškoláky

Hospodářská komora odměnila 250 nejlepších absolventů středních škol a učilišť z celé České republiky titulem Absolvent 2019. Byli mezi nimi také vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, na níž Hospodářská komora spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání. 

 

další aktuality