Standardy pro ostatní vzdělávací obory

Standardy pro ostatní vzdělávací obory (OVO) jsou doporučené. Jedná se o metodickou podporu určenou pro školní praxi. Na rozdíl od standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk),nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013. Přestože se jedná o doporučený materiál, je důležité, aby se školy standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zabývaly, neboť mohou být pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků.

 
V současné době se pracuje na tvorbě metodických komentářů OVO s ukázkami dalších příkladů ilustrativních úloh, které povedou k dosažení vyšší úrovně než jen minimální.