Zapojte se do pilotáže v projektu Pospolu

Od října 2013 startuje v projektu Pospolu pilotáž spolupráce škol a firem v  pěti partnerstvích, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení na výběr dalších 20 partnerství , pro které jsou k dispozici finance v objemu více než 33 mil. Kč bez DPH.

Nové výběrové řízení (VŘ) je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů, chybí regionální členění a je možné zahrnout i malá partnerství.Nabídky mohou podávat již utvořená partnerství, která může tvořit dvojice škola-firma nebo skupina škol a firem, případně subjekty zastřešující spolupráci škol a firem (asociace, profesní komory, aj.). O zakázku se mohou ucházet partnerství, která neuspěla v prvním výběrovém řízení i nová uskupení, která splňují podmínky VŘ. Zadávací dokumentace bude dle předběžných odhadů zveřejněna na přelomu října a listopadu, nabídky bude možné podávat ve lhůtě minimálně 52 dnů od vyvěšení podmínek VŘ. Samotné pilotáže budou probíhat v průběhu dvou pololetí přibližně od února 2014 do ledna 2015.

Povinnou formou spolupráce v pilotáži je odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) nebo odborná praxe (pro obory kategorie M a L0) v reálném pracovním prostředí firmy, obě formy je možné v pilotáži kombinovat. Povinným formám musí uchazeči zařadit alespoň jeden z rozšiřujících forem spolupráce, mezi které patří např. stáže učitelů ve firmě, využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole nebo zajištění volnočasových aktivit.

V každém partnerství lze získat finanční podporu v rozmezí od 1,1 mil. Kč do 2,8 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že jeden uchazeč se může hlásit do více částí veřejné zakázky, lze tyto prostředky navzájem sčítat a tím i navýšit.

Doporučujeme uchazečům podívat se na seznam doporučení z chyb, který vznikl na základě zkušeností z  prvního vyhlášení výběrového řízení na www.projektpospolu.cz/doporuceni.

Více informací najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz