barevnost loga

šedomodrá POSPOLU

  • systémem přímých barev ve vzorníku Pantone® se šedomodrá POSPOLU označuje 5405 C
  • pro čtyřbarevný tisk odpovídá této barvě složená barva definovaná sekvencí procentických poměrů čtyř výtažkových barev CMYK 58:17:0:46
  • použitím modelu sčítání tří dílů světla je barva vyjádřena hodnotou RGB 71:116:145
  • v různých výpočetních aplikacích lze použít i hexadecimálního tripletu #477491
  • ekvivalent šedomodré ve stupních šedi je 80% černé

světlá šedomodrá POSPOLU

  • v systému přímých barev ve vzorníku Pantone® je světlá šedomodrá barva označena číslem 5420 C
  • pro čtyřbarevný tisk má složená barva hodnotu stanovenou poměrem CMYK 30:4:0:31
  • při použití tříbarevného modelu sčítání světla je barva definována poměrem RGB 145:172:189
  • hexadecimální označení pro světlou šedomodrou POSPOLU je #91acbd
  • ekvivalent světlé šedomodré ve stupních šedi je 40% černé