Bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Zajištění vzdělávání v regionech“

Dne 30. srpna 2013 bylo vyhlášeno podlimitní výběrové řízení  „Zajištění vzdělávání v regionech“. Vzdělávání se bude vztahovat k tématům řešícím spolupráci mezi sociálními partnery a školami a bude realizováno různými formami přímo v regionech. Obsahová náplň a metodika jednotlivých vzdělávacích akcí bude stanovena zadavatelem a bude pro účely této veřejné zakázky vytvořena autory zadavatele, kteří  následně proškolí pro jednotlivé vzdělávací okruhy lektory a kouče jmenované dodavatelem.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technickoorganizačního zabezpečení vzdělávacích seminářů, kurzů a workshopů. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních odborných škol,  ale také zástupci z firem či zřizovatelů škol.

Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele. Termín pro podání nabídek je 2. října 2013.

Více informací zde.