Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník

Slovník byl vydán v roce 2015 pro stavební, strojírenské a elektrotechnické obory.

Česko–anglický a anglicko–český odborný slovník je určen pro skupinu oborů vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a skupinu oborů vzdělání 36-46-M/01 Stavebnictví, kartografie a geodézie. Jeho využití je možné jak při výuce anglického jazyka, tak i při výuce odborných předmětů. Slovník se bezpochyby stane hodnotnou podporou při zlepšování odborné angličtiny ve výuce.

Autorský kolektiv: Ing. Jaroslav Kukla, Ing. Dana Černá

Publikace je součástí edice Z praxe škol.

Ke stažení zde.