Dotazy k pilotáži lze pokládat do konce července

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce "ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM" dle § 49 zákona o veřejných zakázkách mohou zájemci formou písemných dotazů podkládat prostřednictvím e-mailu  cpsconsulting@cpsconsulting.cz nejpozději do 31. července 2013. Dodatečné informace budou všem zájemcům odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení žádosti. 

Otázky a odpovědi k pilotáži jsou uveřejněny zde. Najdete zde více než 180 otázek a odpovědí tematicky rozčleněných do pěti skupin: základ a doplněk pilotáže, její rozšíření, kvalifikační předpoklady, smluvní vztahy a finance a ostatní.

Pilotáž se týká spolupráce středních škol a firem, podrobné informace o zakázce najdete zde. Školy a firmy se mohou do projektu zapojit i jinými způsoby než účastí v pilotáži, například při tvorbě případových studií, které budou doplňovat aplikované modely spolupráce pro všechny skupiny oborů. Anotace fungující spolupráce školy a firmy sbíráme prostřednictvím webového formuláře. Zajímá nás například, v čem spolupráce funguje dobře a kde naopak narážíte na překážky. Na základě těchto anotací Vás budeme oslovovat s případnou další nabídkou spolupráce na tvorbě případových studií.

Informace o dalších aktivitách projektu najdete zde.