FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům

Příležitost k rozšíření vzdělání se otevírá učitelům středních odborných škol. Od konce ledna si mohou zvýšit kvalifikaci v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, jenž zprostředkovává stáž ve firmách sídlících na území České republiky. Nově teď nabízí i šablony ušité na míru pedagogům odborných předmětů a odborného výcviku – stáže jsou kratší a zaměřené na zvýšení kvality výuky na středních školách. Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jedním z dílčích cílů projektu Stáže ve firmách 2 je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí a znalostí. Na tomto základě byly vytvořeny šablony stáží pro pedagogy odborných předmětů z oblasti dopravy a logistiky, informačních technologií, elektrotechniky, pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu, stavebnictví a strojírenství. Stáže jsou krátkodobé, a to od 40 do 80 hodin, rozložitelné do jednoho až dvou měsíců.

Učitelé si prostřednictvím vzdělávací stáže nejen zvýší odborné kompetence a znalosti v daném oboru, ale mají také možnost získat nové kontakty, seznámí se s nejnovějšími technologiemi, trendy a inovacemi v oboru. Nově získané poznatky z praxe mohou následně využívat při výuce a tím zlepšovat výstupní znalosti a dovednosti budoucích absolventů. Lze tak rozvíjet zaběhlou spolupráci mezi školou a firmou. Na druhé straně mají poskytovatelé stáží možnost zacílit na vzdělávání v dané oblasti a přispět k výcviku svých potenciálních budoucích zaměstnanců.

V rámci projektu jsou za stážistu (pedagogického pracovníka) poskytovateli stáže uhrazeny předem definované náklady za poskytnutou stáž. Stážista má nárok na stravné (formou stravenek), cestovné, případně ubytování. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.stazevefirmach.cz. Dále je možné obrátit se na infolinku projektu 601 384 844 nebo na e-maily info@stazevefirmach_czstazista@stazevefirmach_cz. Taktéž jsou k dispozici regionální kanceláře projektu ve všech krajských městech. Kontakty na tato pracoviště najdete na výše uvedených webových stránkách.

A nejsou to jen stáže pro pedagogické pracovníky, které projekt nabízí. Možnost projít si podobnou zkušeností mají i nezaměstnaní, rodiče na nebo po rodičovské dovolené a osoby starší 40 let. Fond dalšího vzdělávání realizuje také projekt zaměřený mimo jiné na stáže studentů posledního ročníku středních škol „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“. Otevřené jsou zde pozice v ekonomice, stavebnictví, dopravě, gastronomii, IT, zemědělství a v mnoha dalších oborech. Dohromady projekt nabízí přes 130 různých pracovních pozic. Šanci zapojit se do projektu mají všichni žáci až do léta 2015. Více informací naleznete na webových stránkách www.stazepromlade.cz.