Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů

MŠMT zveřejnilo dne 21/5 společně s MF a MPO společnou informaci k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Připravovaná novela zákona č. 586/1992 Sb. umožní úlevy při pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání, ve výdajích vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání a valorizaci motivačního příspěvku.