Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů.


Publikace je určena  pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání Chemik, kód oboru 28-52-H/01. Seznámí žáky interaktivní formou s informacemi o výrobě kaučuku, jeho zpracování a nejběžnějšího využití, tzn. výrobě pneumatik. Skládá se z pěti navazujících prezentací. Úvodní prezentace se věnuje věnovat původu kaučuku a kaučukodárným rostlinám. Druhá prezentace uvádí způsob zpracování kaučuku prostřednictvím míchání směsí. Třetí, čtvrtá a pátá publikace se zaměřují na výrobu pneumatik. Publikaci je vhodné doplnit exkurzí do výrobní firmy, která upevní vědomosti nabyté při výuce.

Autorský kolektiv: Ing. Emil Vašíček, Ing. Miroslav Vičánek

Publikace je součástí edice Praxe škol.

Publikace se skládá z úvodní části a pěti prezentací:

Úvodní část (v pdf)

1. Kaučuky (prezentace)

2. Míchání směsí (prezentace)

3. Příprava patních křídel (prezentace)

4. Lisovací membrány (prezentace)

5. Dvoustupňová konfekce (prezentace)