Konference Partnerství prodiskutovala priority v odborném školství

Podpořit odbornou diskusi mezi zástupci průmyslu, školství, úřadů práce, zřizovateli škol a představiteli ministerstev a navrhnout legislativní změny k podpoře spolupráce odborných škol a firem bylo cílem 2. ročníku konference Partnerství, která se konala 25. června 2015 v Plzni jako součást Roku průmyslu a technického vzdělávání.

S nejnovějším vývojem v oblasti středního technického školství odbornou veřejnost seznámili ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., náměstek ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jan Marek a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

Ing. Jan Marek označil za nezbytné propojení odborných škol a firem a zároveň poukázal na potřebu přesvědčit veřejnost, že by se značná část populace měla technicky vzdělávat. Podle Ing. Pavla Juříčka, Ph.D. v České republice chybí v současnosti 120 tisíc techniků a situaci bude dále komplikovat demografický propad absolventů vycházejících ze středních škol. Podíl průmyslu na HDP přitom v ČR činí 35 %.

Firmám podle Juříčka chybějí technicky vzdělaní pracovníci všech stupňů vzdělání – nástrojáři, obráběči kovů, svářeči, logistici, slévači, provozní technologové a konstruktéři. Žáci přitom nemusejí mít obavy, že by po absolvování strojírenského oboru nastoupili do „špinavého provozu“, jak si mohou představovat jejich rodiče. Například automobilový průmysl se podle slov viceprezidenta AutoSAP v posledních dekádách výrazně modernizoval – pracuje se v čistotě, se stroji ovládanými počítači. A výdělky jsou nadprůměrné.

Pospolu ke snazší spolupráci škol a firem

Na regionální úrovni se technické obory snaží v očích veřejnosti zatraktivnit například program „Naše škola“, který zahájila Střední škola průmyslová a umělecká Opava společně se strojírenskými firmami v regionu a SP ČR v červnu 2014. Jeho cílem je zvýšit úroveň vzdělávání žáků technických oborů školy, prohloubit odborné znalosti pedagogů absolvováním stáží ve firmách a zvýšit zájem žáků o studium strojírenských oborů.

Navrhnout opatření vedoucí k efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem si klade za cíl projekt Pospolu, jehož řešitelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Jeho výsledky na konferenci představila obsahová manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská.

Prezentovat průmysl jako moderní součást ekonomiky nabízející dobré pracovní perspektivy si předsevzala kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání, vyhlášená SP ČR a dalšími partnerskými organizacemi. Jak na konferenci uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, kampaň by měla přesvědčit veřejnost, že průmysl má budoucnost, nabízí jistotu zaměstnání a jisté výdělky.