Očekávání dalších členů komise sociálních partnerů

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání a kohezní politiku Svazu průmyslu a dopravy

Projekt by měl ukázat a popsat, jak funguje praktická výuka, realizovaná v maximální možné míře na pracovištích zaměstnavatelů a s jejich přispěním. Měl by dát odpověď na otázku, kolik taková příprava reálně stojí a jaké legislativní a jiné bariéry jí brání. Popisy kvalifikací instruktora a odborníka z praxe by měly posloužit k tomu, aby se dané profese mohly zapojit do vzdělávacího procesu. A v neposlední řadě by projekt měl propagovat konkrétní fungující příklady efektivně spolupracujících škol a firem, které by měly sloužit pro následování ostatním.Michal Jiroušek, zástupce ředitele pro OV, Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Z hlediska školského pracovníka od projektu očekávám možnost navrhnout a uplatnit legislativní opatření pro stanovení jasných pravidel při zajišťování praxí žáků ve firmách. Dále pak zvýšení kvality odborného vzdělávání realizací části praktického vyučování ve firmách, návrh pravidel pro spolupráci škol a firem při vzdělávání pedagogických pracovníků ve firmách, způsob, jak bezproblémově zapojit odborníky z praxe do výuky (kteří nesplňují dle současné legislativy pedagogické vzdělání) a schopnost rychleji reagovat na vývoj technologií změnou ŠVP.


Pavel Roman, vice-prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Česko-německá obchodní komora (ČNOPK) dlouhodobě podporuje snahu o zkvalitnění praktické části výuky na středních technických a učňovských školách. Projekt POSPOLU jde správným směrem, jen by mohl trochu zrychlit. Na slepé uličky a procesní komplikovanost není čas. Investoři čekají na jasnou zprávu České republiky, že ve výhledu 10 let zajistí dostatek kvalitně vzdělaných a pro praxi použitelných techniků. Jen tak udržíme konkurenceschopnost současné výroby a proveditelnost budoucích investic. ČNOPK vybízí svoje členy, aby se zapojili do projektu jak při pilotáži, tak v dotazníkovém šetření. Mají k tématu co říci neboť kooperativní vzdělávání je v Německu osvědčeným standardem a německé investice v české republice stále tvoří největší díl. To potvrzuje fakt, že ČNOPK obdržela 6. 11. 2013 zvláštní cenu Czech Investu v kategorii AFI Cena za dlouholetý přínos investičnímu prostředí ČR.