Podporujete spolupráci škol a firem? Katalog Pospolu nabízí prostor pro vaši prezentaci

Zaměstnavatelské svazy, asociace a další organizace podporující projekty a další inovace v oblasti spolupráce škol a firem mají možnost zdarma zveřejnit svůj profil v online katalogu Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz. Získají tím prostor pro prezentaci své činnosti a příležitost k navázání nových kontaktů pro spolupráci.

Projekt Pospolu inspiruje střední školy i zaměstnavatele k zahájení či prohloubení spolupráce, a to nejen v oblasti odborné praxe a odborného výcviku žáků u zaměstnavatelů, ale také v oblasti zapojení odborníků z praxe do výuky a volnočasových aktivit školy, odborných stáží učitelů ve firmách, podílu zaměstnavatelů na tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP) a přípravě profilové maturitní zkoušky. Celý postup navázání spolupráce i odkazy na důležité legislativní normy najdete v příručce Kráčíme Pospolu ke spolupráci škol a firem.


Modul Pospolu na RVP.cz

Ilustrační foto.

Realizační tým projektu oceňuje nasazení zástupců zaměstnavatelů při podpoře implementace inovací ve spolupráci škol a firem. Zejména v těch případech, kdy spolupráci zaměstnavatelů regionálně či celostátně podporuje organizace, která zastupuje více zaměstnavatelských subjektů, a to formou cechu, svazu, komory, neziskové organizace, klastru apod.

I z tohoto důvodu vzniká jako jeden z posledních výstupů projektu Pospolu „Adresář cechů, svazů a dalších organizací, podporujících spolupráci středních škol a zaměstnavatelů“, který bude k dispozici ke stažení na webu pospolu.rvp.cz k 31. říjnu 2015. Subjektům, které o to projeví zájem, nabízíme zdarma zveřejnění podrobnějšího profilu organizace (než bude ve zmíněném adresáři) v online katalogu na adrese pospolu.rvp.cz/adresar.

Realizační tým Pospolu začal během léta oslovovat vybrané asociace, svazy a další instituce, kterým byla zaslána žádost o předání informací o jejich aktivitách. Organizace mohou publikováním krátké anotace prezentovat svoji činnost a úspěchy a dostat se tak do povědomí potenciálních zájemců o spolupráci z řad firem a škol. Online katalog bude také významným zdrojem informací pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které díky němu získá přehled o organizacích, které zastupují zájmy zaměstnavatelů a zároveň aktivně podporují jejich spolupráci se školami v odborném vzdělávání.

V katalogu bude uveřejněna jakákoliv zastřešující instituce, která se v minulosti věnovala projektům či jiným aktivitám v oblasti spolupráce středních škol a zaměstnavatelů a nabízí svůj potenciál ke koordinaci spolupráce více zaměstnavatelů při navazování kontaktů se školami v regionu. V katalogu nebudou zveřejňovány informace o činnosti konkrétních firem, které řeší problematiku pouze pro svou potřebu.

Jednotlivým firmám nabízíme možnost zdarma vkládat inzeráty na Modul Burza Metodického portálu RVP.cz. V burze je možné inzerovat například místa pro praxi žáků ve firmách, možnosti exkurzí žáků do firemních provozů nebo nabídky technologického a materiálního vybavení pro výuku.