Partnerství 18 – Mladá Boleslav (Středočeský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

  • ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, Mladá Boleslav (www.sou-skoda.cz).

Firma zapojená do partnerství:

Monitoring zejména ověřoval spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 11 800 hodin:

  • 40 žáků v oboru vzdělání Karosář;
  • 30 žáků v oboru vzdělání Nástrojař;
  • + žáci v oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy.

Monitoring se soustředil i na rozšířené formy spolupráce:

  • stáže učitelů odborného výcviku ve firmě;
  • využití odborníků z praxe.

Realizace partnerství se uskutečnila v období od února 2014 do ledna 2015.

foto partnerstvi 18 Ml Boleslav.jpg