Partnerství 10 - Žákava (Plzeňský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla firma:

Škola zapojená do partnerství:

  • Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (www.souplzen.cz).

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 5 150 hodin:

  • 30 žáků v oboru Tesař;
  • 15 žáků v oboru Truhlář.

Pilotáž se soustředila i na rozšířenou formu spolupráce:

  • využití odborníků z praxe.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

  • 872 000 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 10 Zakava SOUST Plzen.jpg

 

Příklad dobré praxe: Nábor žáků

Firma se při získávání budoucích zaměstnanců zaměřuje na rodiče a žáky posledních ročníků základní školy. Žáci základní školy pravidelně přijíždějí na exkurze do firmy a zástupce firmy dochází na třídní schůzky s prezentací firmy. Zájemcům nabízí možnost získat stipendium po celou dobu studia, tj. tři roky, případně i déle, pokud bude žák pokračovat v nástavbovém studiu, případně studiu vysoké školy. Výše stipendia je odstupňována podle ročníku a prospěchu žáka. Firma po celou dobu studia hradí i náklady spojené s odborným výcvikem (dopravu, pracovní pomůcky, stravování atd.). Závazkem vůči firmě je odpracování dvou let. Nabídka zaměstnání platí i pro mateřskou firmu v Německu.