Partnerství 11 - Třinec (Moravskoslezský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

Firma zapojená do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 5 320 hodin:

  • 20 žáků v oboru vzdělání Obráběč kovů.

Pilotáž se soustředila i na rozšířenou formu spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

  • 541 500 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 11 Trinec.jpg

 

Příklad dobré praxe: Pracovní listy jako základ standardů odborného výcviku

Škola tvorbou pracovních listů pro odborný výcvik sleduje zajištění standardu, který bude plněn bez ohledu na realizátora praktického vyučování. Jedná se o odborný výcvik realizovaný v rámci společnosti Třinecké železárny a. s.

Příklad dobré praxe: Motivace žáků pomocí kreditního systému

Motivačním nástrojem je kreditní systém školy, který umožňuje žákům získat v každém školním roce určitý počet kreditů za celkový prospěch, za hodnocení odborného výcviku a za odborné soutěže a reprezentaci školy. Část kreditů mohou žáci také ztratit v důsledku kázeňských opatření a nedodržování zásad BOZP. Žáci, kteří za 3 roky vzdělávání dosáhnou stanoveného počtu kreditů a úspěšně absolvují závěrečné zkoušky, se mohou stát zaměstnanci partnerské firmy.