Partnerství 15 - Otrokovice (Zlínský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

Firma zapojená do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku a odborné praxe pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 9 000 hodin:

  • 10 žáků v oboru vzdělání Aplikovaná chemie (OP);
  • 20 žáků v oboru vzdělání Chemik (OV).

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě;
  • využití odborníků z praxe při přednáškách ve firmě.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

  • 1 028 000 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 15 Otrokovice.jpg