Partnerství 16 – Pardubice - Hranice (Pardubický a Olomoucký kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byly školy:

 • DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o., Pardubice (www.delta-skola.cz);
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
  Pardubice
  (www.spse.cz);
 • Soukromá střední odborná škola Hranice, s. r. o. (www.ssos.cz).

Firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci škol a firem v realizaci odborné praxe pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 3 520 hodin:

 • 44 žáků v oboru vzdělání Informační technologie.

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

 • stáže učitelů odborného výcviku ve firmě;
 • profilová maturitní zkouška;
 • využití odborníků z praxe při teoretické výuce;
 • volnočasové aktivity.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

 • 1 054 000 Kč (bez DPH).

(obr. 1 a 2 - z prostor školy DELTA a škola SPŠE/VOŠ v Pardubicích)

foto partnerstvi 16 Pardubice Delta.jpgfoto partnerstvi 16 Pardubice SPSE.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(obr. 3 - škola v Hranicích na Moravě)

foto partnerstvi 16 Hranice.jpg

 

Příklad dobré praxe: Odborné praxe dle ECVET

Pro dvoutýdenní odbornou praxi připravila DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o. spolu s firmou eBRÁNA, s. r. o. dvoutýdenní jednotky výsledků učení, podle kterých odbornou praxi následně realizovala. Pro školu a firmu to znamenalo mnohem více práce s přípravou, ale samotná realizace probíhala hladce a výsledek byl velmi dobrý. Pochvalovaly si to všechny strany - škola, firma i žáci. Příští rok budou odbornou praxi realizovat stejným způsobem.

Příklad dobré praxe: Středisko ICT praxí ve škole

V rámci projektu Coworkingové středisko ICT praxe škol ve spolupráci s Českou asociací pro IT služby vzniklo v DELTA – Střední škole informatiky a ekonomie, Základní škole a Mateřské škole, s. r. o. v Pardubicích středisko odborných ICT praxí. Je jím ateliér vybavený profesionální audiovizuální technikou pro počítačovou grafiku a učebna s patnácti tablety. Aplikace pro tablety učí tvořit sami programátoři z Microsoftu. Žáci mají možnost vytvářet projekty (např. maturitní), a pokud projekt ukáže potenciál růstu v mladý start-up, mohou žáci získat 100 tisíc Kč pro start vlastního podnikání.