Partnerství 17 - Kladno (Středočeský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská (www.sou-dubska.cz).

Firmy zapojené do partnerství:

Monitoring ověřoval zejména spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 840 hodin:

  • 7 žáků v oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel.

Realizace partnerství proběhla v období od července 2014 do ledna 2015.

foto partnerstvi 17 Kladno.jpg

 

Příklad dobré praxe: Součinnost firmy v náboru žáků

V rámci realizace náboru žáků se firma KD SERVIS a. s. podílí tím, že pronajímá zdarma plochu autobusů městské hromadné dopravy pro účely reklamy školy. Zástupci firmy se účastní dnů otevřených dveří ve škole a dalších akcí školy.