Partnerství 17 - Kladno

Realizátorem monitoringu v tomto partnerství je škola:

Firmy zapojené do partnerství:

Monitoring zejména ověřuje spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 1540 hodin:

  • 11 žáků v oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

Realizaci partnerství v období od února 2014 do července 2014.