Partnerství 19 – Prostějov (Olomoucký kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

  • Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 (www.oapv.cz).

Organizace zapojená do partnerství:

Monitoring zejména ověřoval spolupráci školy a organizace v realizaci odborné praxe pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 400 hodin:

  • 5 žáků v oboru vzdělání Obchodní akademie.

Realizace partnerství probíhala od února 2014.

foto partnerstvi 19 Prostejov.jpg