Partnerství 20 – Ostrov – Nejdek – Sokolov – Dalovice (Karlovarský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátory monitoringu v tomto partnerství byly školy a firma:

Monitoring ověřoval zejména spolupráci škol a firmy v realizaci odborného výcviku a odborné praxe pro následující skupiny žáků:

  • 8 žáků v oboru vzdělání Nástrojař;
  • 10 žáků v oboru vzdělání Strojírenství;
  • 10 žáků v oboru vzdělání Elektrotechnika;
  • 12 žáků v oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy.

Realizace partnerství se uskutečnila v období od června 2014 do ledna 2015.

(obr. 1 a 2: školy v Ostrově a Nejdku)

foto partnerstvi 20 0strov.jpg

foto partnerstvi 20 Nejdek.jpg

(obr. 3 a 4: školy v Sokolově a Dalovicích)

foto partnerstvi 20 Sokolov.jpgfoto partnerstvi 20 Dalovice.jpg

 

Příklad dobré praxe: Využitelnost dodatku ŠVP podle šablony projektu

Ředitelka dalovické školy ocenila přínos šablon dodatků ŠVP navržené projektem Pospolu. Dodatky využijí jako nástroj pro detailní popis spolupráce s firmami ve všech oblastech, a to pro více oborů vzdělání i více firem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součástí projektu Pospolu, který propojil čtyři střední odborné školy a firmu WITTE Automotive ve snaze vychovávat efektivněji studenty technických oborů, byly také přednášky odborníků. Tiskovou zprávu k těmto přednáškám najdete zde zde (492,50 KB)