Partnerství 22 – Litvínov (Ústecký kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

  • Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace (www.skolahamr.cz).

 Firmy zapojené do partnerství:

Monitoring ověřoval zejména spolupráci škol a firmy v realizaci odborného výcviku 42 žáků pro následující obory vzdělání:

  • Truhlář;        
  • Tesař.

Monitoring se zaměřil i na rozšířené formy spolupráce:

  • využití odborníků z praxe při výuce ve škole a u závěrečné zkoušky;
  • nábor žáků ve spolupráci s firmou.

 Realizace partnerství proběhla v období od června 2014 do ledna 2015.

foto partnerstvi 22 Litvinov.jpg

 

Příklad dobré praxe: Spolupráce s Valašským muzeem v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Škole se osvědčila spolupráce s odborným konzervačním oddělením ve Valašském muzeu v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, které je mj. určeno pro odborníky v oblasti restaurování dřeva. Metodika spolupráce je založena na teoretických přednáškách, doplněných praktickými ukázkami, které probíhají na sbírkových předmětech pod dohledem konzervátora/restaurátora. Žáci školy zde získávají unikátní znalosti z oblasti restaurování nábytku, dodržování zásad restaurátorských zásahů, nauky o vývoji nábytku, jeho konstrukci a použitém materiálu.  Dále jsou informováni o současných konzervačních prostředcích, ochraně sbírkových fondů a vlivu klimatických podmínek na sbírkové předměty.