Partnerství 25 – Plzeň (Plzeňský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla:

  • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (www.rhkpk.cz).

 Firmy zapojené do partnerství:

Školy zapojené do partnerství:

  • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (www.souepl.cz);
  • Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (www.soudom.cz)

Monitoring ověřoval zejména spolupráci škol a firem v realizaci odborného výcviku a odborné praxe pro následující skupiny žáků:

  • 6 žáků v oboru vzdělání Elektromechanik pro zařízení a přístroje;
  • 6 žáků v oboru vzdělání Elektrikář – silnoproud;
  • 6 žáků v oboru vzdělání Elektrikář;
  • 39 žáků v oboru vzdělání Strojní mechanik.

Monitoring se zaměřil i na rozšířené formy spolupráce:

  • účast odborníka z praxe při výuce ve škole;
  • stáže učitelů ve firmě; 
  • nábor žáků ve spolupráci s firmou.

Realizace partnerství se uskutečnila v období od června 2014 do ledna 2015.

(obr. 1 a 2 - z praxe žáků škol v Plzni a Domažlicích)
foto partnerstvi 25 Plzen SOUE.jpgfoto partnerstvi 25 Domazlice.jpg

 

Příklad dobré praxe: Přizpůsobení oboru s výučním listem potřebám firmy a následná zaručená nabídka pracovních míst žákům školy

Firma Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r. o. úzce spolupracuje se Středním odborným učilištěm, Domažlice při přípravě žáků v oboru vzdělání Strojní mechanik - zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Ten byl přizpůsoben potřebám firmy, která upřednostňuje žadatele o zaměstnání z řad absolventů školy. Firma spolupracovala při tvorbě ŠVP, žákům poskytuje stipendium - v 1. ročníku 1000 Kč, ve 2. ročníku 2000 Kč a ve 3. ročníku 3000 Kč. Z tohoto obnosu se případně odečítá poměrná částka za zhoršení prospěchu a za absence v hodinách odborného výcviku. Vedení firmy garantuje v tomto školním roce zaměstnání všem absolventům školy.