Partnerství 26 – Zelený pruh Praha (Praha)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

 Firma zapojená do partnerství:

Monitoring ověřoval zejména spolupráci škol a firmy v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků:

  • 4 žáci v oboru vzdělání Strojní mechanik;
  • 4 žáci v oboru vzdělání Tesař.

 Realizace partnerství se uskutečnila v období od června 2014 do ledna 2015.

foto partnerstvi 26 Praha Zeleny pruh.jpg

 

Příklad dobré praxe: Předprofesní příprava žáků ZŠ

Nový školní projekt vznikl ve spolupráci školy a Kontaktního centra pro podnikatele v rámci programu podpory podnikání na území hlavního města Prahy. Žáci se učí komunikaci při pracovním pohovoru, sebehodnocení, sebeprezentaci, posilují svoji úroveň finanční gramotnosti, své organizační schopnosti a zároveň se orientují ve službách profesního poradenství na trhu práce a v nových trendech svého oboru.