Partnerství 6 - Znojmo (Jihomoravský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

  • Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. (www.sousoszn.cz).

Firma zapojená do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 12 960 hodin:

  • 27 žáků v oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě;
  • využití odborníků z praxe.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

  • 1 750 000 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 6 Znojmo.jpg

Příklad dobré praxe: Praktické vyučování pouze ve firmě

Ve Znojmě probíhá praktické vyučování oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel od prvního ročníku do ukončení vzdělání jen ve firmě. Ve škole totiž nejsou pro tento obor pro praktické vyučování vhodné prostory.