Partnerství 7 - Ostrava (2) (Moravskoslezský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla firma:

 • Moravskoslezský automobilový klastr, o. s., Ostrava – Poruba (www.autoklastr.cz).

Školy a firmy zapojené do partnerství:

 • BRANO, a.s., Hradec nad Moravicí (www.brano.cz);
 • Brose CZ spol. s r. o., Kopřivnice (www.brose.com);
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm
  (www.continental-corporation.com/www/hr_cz_cz);
 • PRO NORTH CZECH, a. s., Třinec (www.pronorth.cz);
 • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (www.frengp.cz);
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace (www.sos.jablunkov.cz);
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
  Bruntál, příspěvková organizace
  (www.spsoa.cz);
 • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace (www.voskop.cz).

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci škol a firem v realizaci odborného výcviku a odborné praxe pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 12 390 hodin:

 • 8 žáků v oboru Mechanik seřizovač (OV);
 • 10 žáků v oboru Mechanik opravář motorových vozidel (OV);
 • 5 žáků v oboru Nástrojař (OV);
 • 10 žáků v oboru Opravář zemědělských strojů (OV);
 • 5 žáků v oboru Elektrikář (OV);
 • 5 žáků v oboru Autotronik (OV);
 • 18 žáků v oboru Dopravní prostředky (OP);
 • 10 žáků v oboru Elektrotechnika (OP);
 • 19 žáků v oboru Strojírenství (OP).

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

 • stáže učitelů ve firmě;
 • profilová maturitní zkouška;
 • využití odborníků z praxe.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

 • 2 388 000 Kč (bez DPH).

(obr. 1 a 2 z prostředí škol ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Jablunkově)

foto partnerstvi 7 Ostrava2 Frenstat.jpgfoto partnerstvi 7 Ostrava2 Jablunkov.jpg

(obr. 3 a 4 z prostředí škol v Bruntále a Kopřivnici)

foto partnerstvi 7 Ostrava2 Bruntal.jpgfoto partnerstvi 7 Ostrava2 Koprivnice.jpg

 

Příklad dobré praxe: Pravidelné sebehodnocení žáků

Firma PRO NORTH CZECH, a. s. zavedla pravidelné sebehodnocení žáků odborného výcviku do partnerství zapojené jablunkovské školy. Na konci každého pracovního týdne probíhá diskuse se žáky, při které se formou sebehodnocení sleduje jejich profesní růst. Základem pro sebehodnocení je u každého žáka jeho vlastní Kniha zaškolení. V ní si žáci evidují práci v jednotlivých dnech pracovního týdne a na konci týdne je v ní pracovnicí HR zaznamenáno sebehodnocení. Úvodní list knihy zaškolení připomíná žákům Proklamaci firmy, ve které je kladen důraz na znalost jako produktivní faktor. Žáci mají možnost v průběhu setkání sdělit, s jakými problémy se potýkají. Na konci měsíce jsou v rámci setkání plánovány úkoly na další měsíc. Žáci s předstihem obdrží rozpis směn na celý měsíc a mohou se k němu vyjádřit.

Příklad dobré praxe: Pracovní listy jako základ standardů odborného výcviku

Škola v Jablunkově sleduje tvorbou pracovních listů pro odborný výcvik zajištění standardu, který bude plněn bez ohledu na realizátora praktického vyučování. Jejich využití u sociálních partnerů plánuje zajistit smluvně.

Příklad dobré praxe: Odborná praxe zaměřená na prvky štíhlé výroby

Jablunkovská střední škola je jednou z mála institucí, která vzdělává žáky v oblasti štíhlých procesů. K inovaci ŠVP došlo před několika lety díky zapojení školy do projektu Auto Academy. Součástí projektových aktivit bylo vzdělávání učitelů, návštěvy firem, tvorba výukových materiálů pro žáky (Štíhlá výroba, Štíhlá logistika, Projektové řízení, Leadership a Inovace). Žáci si principy štíhlých procesů osvojují také pomocí výukových her s využitím stavebnice Lego. Odborná praxe žáků oboru vzdělání Dopravní prostředky je proto ve firmách (PRO NORTH CZECH, a. s., Brano a. s. a Brose CZ spol. s r. o.) zaměřená na štíhlou výrobu a logistiku. Žáci mapují hodnotový tok a vytvářejí jeho mapu. Jedná se o velmi účinný nástroj, který dokáže odkrýt zdroje plýtvání. Úkolem žáků je také popsat minimálně dva prvky štíhlé výroby a logistiky realizované ve firmě. V průběhu praxe žáci zpracovávají výstupní prezentaci.