Partnerství 8 - Jihlava (kraj Vysočina)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla organizace:

Škola a firmy zapojené do partnerství:

  • BOSCH DIESEL s. r. o., Jihlava (www.bosch.cz);
  • CZ LOKO, a. s., Česká Třebová, pob. Jihlava (www.czloko.cz);
  • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (www.ssptaji.cz).

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupinu žáků v celkovém počtu 6 400 hodin:

  • 34 žáků v oboru vzdělání Mechanik seřizovač.

Pilotáž se soustředila i na rozšířenou formu spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

  • 999 500 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 8 Jihlava.jpg

 

Příklad dobré praxe: Středisko praktického vyučování školám zdarma

BOSCH DIESEL s. r. o. poskytuje prostory a vybavení svého střediska odborného výcviku školám v regionu zdarma. Učitelé zde mají k dispozici jak běžné učebny, tak prostory se stroji pro odborný výcvik.

Příklad dobré praxe: Personální propojení školy a firmy

Ve firmě BOSCH DIESEL s. r. o. probíhá odborný výcvik, který vedou učitelé školy. Ti jsou sice na plný úvazek zaměstnanci školy, ale 95 % svého času pobývají ve firmě ve výcvikovém středisku.