Partnerství 9 - Praha (Praha)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

Firma zapojená do partnerství:

  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (www.dpp.cz).

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 18 102 hodin:

  • 20 žáků v oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel;
  • 12 žáků v oboru vzdělání Karosář;
  • 16 žáků a v oboru vzdělání Autolakýrník;
  • 20 žáků v oboru vzdělání Elektromechanik pro zařízení a přístroje;
  • 18 žáků v oboru vzdělání Autotronik.

Pilotáž se soustředila i na rozšířenou formu spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od února 2014 do ledna 2015:

  • 1 997 170 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 9 Praha.jpg

 

Příklad dobré praxe: Motivační a absolventský program

Motivační program je určen pro žáky posledních ročníků studia, kteří již ve firmě mají odborný výcvik. Žáci se s firmou seznamují prostřednictvím informačních materiálů, prezentací a exkurzí. Do programu může být přijato max. 10 žáků. Zaměstnanci firmy se žákům věnují v rámci své pracovní doby. Náklady spojené s programem hradí firma, škola žáky motivuje poukázkou na nákup zboží a služeb.

Absolventský program je určen pro žáky posledního ročníku studia, kteří chtějí po ukončení studia získat praxi ve firmě. Přihlášky do programu se podávají před ukončením studia. Pro program bylo ve firmě vytvořeno 20 speciálních absolventských míst. Po úspěšném absolvování školy je absolvent umístěn na absolventské místo a firma s ním uzavře pracovní smlouvu na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou. Po ukončení pracovní smlouvy je na přímém nadřízeném, zda nabídne absolventovi setrvání ve firmě a pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo pracovní poměr ukončí. Náklady spojené s programem hradí firma. Předchozí účast v Motivačním programu je pro zařazení do Absolventského programu výhodou.