POSPOLU: Startuje pilot prvních pěti partnerství, chystá se další kolo

Tisková zpráva MŠMT - Do zadávacího řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem, které proběhlo v rámci projektu POSPOLU realizovaném MŠMT a partnerem NÚV, poslalo svou nabídku v součtu celkem 46 škol a 137 firem. K výběru bylo doporučeno hodnotící komisí veřejné zakázky prvních pět partnerství, do kterých je zapojeno celkem 7 škol a 43 firem. Ostatní budou mít znovu šanci uspět v dalším kole.

Pilotáž modelů spolupráce je jednou z aktivit projektu, který má mimo jiné za cíl monitorovat a podporovat existující partnerství škol a firem ve všech oborech středních škol a podpořit zkvalitnění vzájemné spolupráce aktérů při odborném vzdělávání. „Cíle projektu směřují také ke zdokonalování učitelů a dalších osob podílejících se na odborném vzdělávání a ke sběru podnětů na legislativní změny v této oblasti,“ upřesňuje první náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

Některé nabídky do soutěže byly podány i více školami, které se dohodly na spolupráci s více firmami. Přesto se při prvním vyhlášení veřejné zakázky pilotáže nepodařilo ve všech 25 částech (kategoriích) veřejné zakázky posbírat minimálně dvě nabídky partnerství škol a firem, které by bylo možné v rámci soutěže porovnat, jak požaduje zákon o veřejných zakázkách. V některých případech tak bylo nutné některou část (kategorii) veřejné soutěže zrušit.

Realizátoři projektu proto připravují nové vyhlášení veřejné zakázky tak, aby další pilotáže mohly být zahájeny od počátku druhého pololetí školního roku. Do nově vyhlášeného řízení se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří neuspěli v právě ukončeném zadávacím řízení, i noví zájemci o účast v pilotáži. Zakázka bude vyhlášena ve změněné podobě tak, aby byla otevřená pro více zájemců. „Rozhodně platí to, že kvalita podaných nabídek byla velmi dobrá, objevovaly se spíše formální nedostatky,“ říká Petr Špirhanzl, místopředseda hodnotící komise a ředitel Odboru financování a rozvojových nástrojů MŠMT. Nejčastější pochybení uchazečů se týkalo přímo požadavků dle zákona, uchazeči např. nedoložili výpisy z příslušných rejstříků.

„Vzhledem k některým nedostatkům a chybám, kterých se školy a firmy v podání svých nabídek dopustily, připravíme v rámci nového vyhlášení zakázky návodný materiál s popisem nejčastějších chyb,“ potvrzuje Petr Naske, hlavní manažer projektu POSPOLU. Nové vyhlášení veřejné soutěže, pro kterou bude k dispozici částka přibližně 36 532 600,- Kč bez DPH, proběhne do konce měsíce října 2013 se lhůtou cca 2 měsíců na podání nabídek.

Konkrétní seznam škol a firem zapojených do pilotáže již od prvního pololetí školního roku bude zveřejněn po uplynutí lhůt stanovených zákonem o veřejných zakázkách. Smlouvy se školami či firmami o pilotáži budou podepsány na počátku října 2013.

_______________________________________________

Projekt POSPOLU

Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015. Projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s partnerem projektu Národním ústavem pro vzdělávání. Příprava projektu probíhala také ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, které jsou zastoupeny v komisi sociálních partnerů projektu.