Připravujeme adresář škol a zaměstnavatelů

Koncem března 2015 spustíme na Metodickém portále RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz nové stránky věnované výstupům projektu POSPOLU . Jejich součástí bude i adresář zainteresovaných stran v oblasti spolupráce SŠ a zaměstnavatelů, zejména pilotních škol a jejich partnerských firem s odkazy na případové studie jejich spolupráce a další vybrané výstupy. Položky do adresáře budou vkládány na základě zájmu všech subjektů/zájemců v ČR zdarma až do konce projektu – do konce října 2015. Už nyní zveme všechny zájemce o uvedení kontaktu na jejich aktivitu v adresáři v oblasti podpory spolupráce škol a firem, aby zaslali údaje na adresu pospolu.adresar@nuv_cz.

Zajímá nás:

• krátká anotace Vaší aktivity či popisu činnosti Vašeho subjektu;

• celý název, adresa a kontaktní údaje;

• webová stránka aktivity/projektu/subjektu;

• nepovinně ilustrační foto či logo aktivity/subjektu se souhlasem ke zveřejnění v adresáři.

Petr Naske