Proběhlo zaškolení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování

Ve středu 17. června 2015 se v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) uskutečnilo zaškolení první skupiny lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování, jenž byl vytvořen v projektu Pospolu. Školení se zúčastnilo 12 pedagogů středních odborných škol, kteří kurzy pro instruktory z firem, s nimž jejich škola spolupracuje, povedou.

Cílem kurzu Instruktor praktického vyučování je seznámit pracovníky firem, kteří se budou věnovat žákům při odborném výcviku na svých pracovištích, se základy pedagogiky a psychologie, s kurikulárními dokumenty a související legislativou. Kurz by měl zároveň motivovat firmy k bližší spolupráci se školami a podpořit zájem firem o zapracování podnětů a připomínek do školních vzdělávacích dokumentů.

Kurz je koncipován jako třídenní, kdy první dva dny jsou zaměřeny na teoretickou výuku, a poslední den je věnován praktickému zaškolení ve firmách. Součástí kurzu je také 10 hodin samostudia a závěrečný test, po jehož úspěšném splnění získají instruktoři certifikát o absolvování kurzu. Kurzy pro instruktory praktického vyučování se budou konat od srpna do konce září 2015 ve školách a firmách, vždy pro minimálně 6 a maximálně 21 osob.

Školení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování vedly manažerka klíčové aktivity 2 (vzdělávací akce) projektu Pospolu Mgr. Martina Kaňáková a Mgr. Michaela Franková ze SPŠ dopravní, a.s. v Praze, které kurz pro instruktory vytvořily a při jeho pilotním ověřování v březnu 2015 lektorovaly.

Účastníci semináře byli seznámeni s aktivitami projektu Pospolu, s koncepcí kurzu Instruktor praktického vyučování, s obsahem výukových materiálů a způsobem testování vědomostí, které si pracovníci firem mají během kurzu osvojit. Jako doklad o absolvování školení obdrželi pedagogové – budoucí lektoři kurzu – osvědčení.