Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy.

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky, maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a kombinací forem. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Autorský kolektiv:

Ing. Lenka Krylová ‒ vedoucí týmu

Ing. Jana Benešová

Ing. Radmila Smětáková

Ing. Bc. Vítězslav Ilko

Ing. Jaroslav Vrchota

Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.

Ke stažení zde zde (4,23 MB).