Profilová část maturitní zkoušky: Praktická zkouška

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby.

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky v oboru vzdělání zaměřeném na pozemní stavby. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Autorský kolektiv: Ing. Hana Fládrová − vedoucí týmu, Ing. Iva Buriánová, Ing. Petr Drbušek − poskytnutí podkladů

Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.

 

Ke stažení zde.