Řízení jakosti

Publikace pro lycea a strojírenské obory byla vydána v r. 2015 v rámci projektu Pospolu.

Publikace je určena pro žáky čtvrtého ročníku oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, a pokrývá učební látku předmětu Kontrola a měření část Řízení jakosti. Učební materiály lze uplatnit i při výkladu učební látky v oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství v předmětu Řízení jakosti. Vzhledem k rozsáhlosti tématu je koncipována jako vstupní informace, na které lze dále stavět. Publikace svým rozsahem odpovídá cca 7 - 10 vyučovacím hodinám. Je vhodná především pro využití k interaktivní výuce. Vzhledem k náročnosti tématu je užitečné doplnit výuku exkurzí do výrobní firmy, která prošla certifikací ISO 9000.

Autorský kolektiv: Ing. Karel Kolář, Mgr. Helena Mitwallyová

Publikace je součástí edice Z praxe škol.

Ke stažení:

Celá publikace v pdf zde.

Kapitoly 1-7 jsou ke stažení také jako jednotlivé soubory ve formátu ppt:

  1. Kapitola – úvod a stručně z historie 1. část - zde stáhnout
  2. Kapitola – stručně z historie 2. část - zde stáhnout
  3. Kapitola – základy systémů managementu 1. část -  zde stáhnout
  4. Kapitola – základy systémů managementu 2. část - zde stáhnout
  5. Kapitola – požadavky na systém managementu – volba standardů - zde stáhnout
  6. Kapitola – budování systémů managementu - stáhnout zde
  7. Kapitola – zlepšování kvality - stáhnout zde